arnoak honatara ekarri nau 1980

Arnoak huntara ekarri nau.

 

Arnoak hontara ekarri nau

Txakurrak au,gatuak ñau

Arnoak huntara ekarri nau

Txakurrak au,gatuak ñau

Arnoak huntara ekarri nau.

Etxean sartzean,andrea koleran

Makila buruan, zigorra bizkarran,

Arnoak huntara ekarri nau.

Txakurrak au,gatuak ñau

Arnoak huntara ekarri nau

Etxean sartzean,andrea koleran

Makila buruan,zigorra bizkarran

Etxean sartzean,txakurrak au

Andrea koleran gatuak ñau

Arnoak huntara ekarri nau.

Txakurrak ñau.gatuak au

Txakurrak huntara ekarri nau

Makila etxean,andrea sartzean

Gatua koleran,zigorra txakurran

Burua arnoan,makila gatuan

Zigorra etxean,andrea bizkarran

Txakurrak huntara ekarri nau.

Andreak au,koleran ñau

Gatuak huntara ekarri nau.

Kolera andrean,arnoa buruan

Makila sartzean,zigorra andrean

Txakurrak etxean,gatuak sartzean

Arnoa txakurran,kolera makilan

Gatuak huntara ekarri nau.

Zigorrak au,bizkarra ñau

Etxeak huntara ekarri nau.

Bizkarra sartzean,txakurra andrean

Gatua arnoan,makila txakurran

Gatua makilan, etxeak au

Burua etxean sartzean ñau

Etxeak huntara ekarri nau.

Arnoak au,burua ñau

Andreak huntara ekarri nau.

Burua makilan ,txakurra gatuan

Andrea arnoan,gatua andrean

Burua zigorran,andreak au

Etxea gatuan,koleran ñau

Andreak huntara ekarri nau.

Ekarri au,huntara ñau

Kolerak huntara ekarri nau

Bizkarra etxean,gatua koleran

Makila arnoan,zigorra makilan

Andrea etxean,huntara au

Koleran sartzean,ekarri ñau

Kolerak huntara ekarri nau.

Gatuak ekarri,txakurrak huntara

Andrea huntara,txakurra ekarri

Burua ekarri huntara txakurra

Bizkarra huntara ekarri gatua

Nola nahi dezu esatea gaur

Arnoak huntara ekarri nau

Nola nahi duzu esatea gaur.