ZOOM

 

 

 

                                                                                  ZOOM 

                                                                                                    11/08

                                                                                                                                        

                                                                                                           

Kantu honek erakusten du Mundua ttiki- ttikitik letorkeela. Zoom baten bitartez izadia handituz, bere parte ttikienak agertuko lirateke, bere baitan abstraktua dagoela baieztatuz.
Hartu orain fenomeno alderantzia eta ttiki-ttiki horretatik handira goazen, izadia ulergaiera iritsi arte. Horra mundua!

Ce chant divulgue ma théorie artistico- théologique selon laquelle la nature se serait crée par elle- mêmle. Imaginez un zoom qui obtient un gros plan d'une partie de la nature jusqu' à la rendre tout à fait abstraite. Ce phénomène nous démontre que cet abstrait incompréhensible est dans la nature, dans l'infiniment petit.
Imaginons le phénomène inverse , que cette même nature provienne de cet infiniment petit jusqu'à sa compréhension, jusqu'à la création du monde.

Esta cancion trata de la creacion del mundo. Imaginad un zoom que pone a la luz lo infinitamente pequeño de la naturaleza, llegando hasta el abstracto total.  Imaginad ahora lo contrario, el mundo que surge de este infinitamente pequeño hasta desvelar la naturaleza. Lo abstracto crearia entonces lo real..

                                                   

                                                   ZOOM

Zooooooooom G Jainko bainintzateke, ta mundua kreatzera deitu banindute D
C ez nuke onartuko G ,C ezta lurra sortuko G
zailegi, D polemik, C jainkoa  izan G banintzateke

 Lurra kreatzea zaila litzaidake mugaturik naizen gizon emakume D
C ta handitzen  duen GC kristal baten bitarte G
begi D aurrean C dudana zoomez handi G tuko  D nuke eeee G
   Zooooooooom

G Deus ez nukela sortuko halaxe berehala ohartuko /nintzatekeD
C Jainkoarena berez G /C G segidan gal nezake
 ta orduan D zoomaren C bitartez / ttikira joko G nuke G.

G Izadia abstraktu iputsa zentzurik gabe, sortuz forma eta kolore D
 C Handia txikirantz G,C abstraktu biderantz, G
Hauxe D Arte C  ulermen  ohitik G kanpo  hain ttikia D sortzaile eeG Zoooom

G Berinari esker txikia handi nezake bihurtuz kreatzaile D
C Puzzlea osatuz,GC irreala gauzatuz G
erreala D bihurtu arte C, umea amaren sortzaile G.

G Ulergaitzetik ulermenera handiraino izadia funtsez bete,  D
C  abtsraktutik argire G  izadia lortu arte G 
mundua D artetik C sortua G ttikiena D Kreatzaile eeee G
   Zooooooooom

G Abstraktuari  esker,  mundua ulergai bihur  litzateke, D
C batere jainkorik G gabe  C big banga ba ote G
artea D baizik C sorle eta  G zoomari eskani ohore, G

Artea sorle izan arte, mendez mende lurraren artista eta jabe.D
C Ta artea G liteke C munduaren sortzaileG
Sormen eta Arte D C  bidez bide  G mundua D agertu  arte ee G
 Zooooooooom