AINTZINERA

                                                                            AINTZINERA

                                                                                                                    

         C AINTZINERA bizian bertsoz murgilduz G
Am Ogiaren hesiak/ F eraikiz ta altxatuz G
AINTZINERA  F berekoizkeria apurtuz G
prezio F berdinarengatik G adiskidantza elkartuz C

C AINTZINERA  poderetsua G hondoratuz        
denok elkar Am lanean  F nagia ere altxatuz, G
F AINTZINERA  ikurrinak trenzatuz G
trebeki elkar F lotuz, G bakardadea baztertuz C

F Bakardadea baztertuz G Bakardadea baztertuz F Bakardadea baztertuz  : AINTZINE C RA  F/ bizira G ailegatuz C  NEURKADAZ

C AINTZINERA bertsoz bizian murgilduz G
 IRISTERA Ogia ta egiaren C
C AINTZINERA hesiak altxatuz G
 IRISTERA berekoizkeria apurtuz C
C AINTZINERA prezio berdin(aren)gatik G
 IRISTERA adiskidantza elkartuz          C
C AINTZINERA poderetsua hondoratuz G
IRISTERA eta elkar lanean G
AINTZINERA Nagia ere altxatuz, C
C IRISTERA ikurrinak trenzatuz G
C AINTZINERA trebeki elkar lotuz, C
C IRISTERA bakardadea baztertuz GF Bakardadea baztertuz G Bakardadea baztertuz F Bakardadea baztertuz  FC AINTZINERA  F bizira G ailegatuz C
F
Bakardadea baztertuz G Bakardadea baztertuz F Bakardadea baztertuz  : AINTZINE C RA  F/ bizira G ailegatuz

C AINTZINERA  F Solo musical  ……   IRISTERA CGC - Solo musical
C AINTZINERA   CGC Solo musical      IRISTERA CGC Solo musical
C AINTZINERA   CGC     Solo musical   IRISTERA CGC Solo musical
C AINTZINERA   CGC   Solo musical     IRISTERA CGC Solo musical
C AINTZINERA   CGC    Solo musical     IRISTERA CGC Solo musical
C
AINTZINERA   CGC   Solo musical    IRISTERA CGC Solo musical

 F Bakardadea baztertuz  Bakardadea baztertuz  C Bakardadea baztertuz  AINTZINERA  F bizira G ailegatuz          -----------