04 urrun ilunean

Urrun ilunean

Urrun ilunean,zuhaitzen artean

Nigar dirdirez,oihan barnean...

Zer ote keinuka ari? Izarra!

Hurbilago,laino baten artean

Soineko xuria airean, soinean...

Zer ote deika ari ? Argia!

Baso barnetik,hor daukat gainean

Gizon galdu horren kandela beroa…

Zer ote bilaka ari? Bidea!

Biok elkarrekin , etsipen larrian

Nigar samina, bihotzean…

Zer ote ikerka ari? Bizia!