19 Balekite

Balekite

Izarrek balekite nik ez dakidana

Ez nintzateke izanen haien laguna

Hilargi ilunpean nindordeke

Bihotz itzalek nautelako maite.

Hilargiak baleki nik ez dakidana

Ez nintzateke gauez jaliko, iluna

Itsaspe aterbean nindurgildeke

Bihotz bustiek nautelako maite.

Itsasoak baleki nik ez dakidana

Ez nintzateke igeriz itoko harengana

Haizearen hegaletan nindairake

Bihotz idorrek nautelako maite.

Haizeak baleki nik ez dakidana

Ez nintzateke izanen iparrintzarena

Ekizpi sokatik indarrez nindigoke

Bihotz argiek nautelako maite.

Iduzkiak baleki nik ez dakidana

Ez nintzateke bihur izan biziduna

Gau beltza betiko egoitzat narke

Bihotz isilek nautelako maite.