Poesía 1975 - 1990

Zure hitza


Zure hitza noizpait sortuko dela badakit bainan Biharamun lainotsu batean bada
Ez nauzula deitu
Bezpera euritsu batean bada
Ez nauzula deitu.
Helarik ez ahal baduzu.
Egun ilun triste batean bada
Eznauzula deitu.
Kolore gabeko goiz hitsean bada
Ez nauzula deitu,
Helarik ez ahal baduzu.
Biharamunago hotz batean bada
Ez nauzula deitu
Bezperago kiskaltsu batean bada
Helarik ez ahal baduzu.
Ez du balio,ez du balio.
Ez lainorik,ez euririk,ez hotzarik,ez ilunarik
Ez berorik,ez hitzarik,ez helarik,ez deiarik
Ez nauzula deitu
Ez du balio
Ez baitu balio.

Xubiltz