50013 Elkar esemeseka

                                                                                                  Elkar esemeseka

Noe ardo ekoizleari,
Neandertal SMS-ez:

-“Noizkoa zure ardoa”?
- “Urtekoa, ba”

-“Eta Kreazioa?”
“-Ene azken mahats ekoizpenaren arokoa.”
“-Ezinezkoa!”

Mesolitiko MMS-ez