514 Berez ekaitza

Berez, ekaitza

Ur izurtua pausuan

Jabal,geldi, ezti oino apalean

itxura bare, lasaian, uhain gabeko aintziran

lanbroxka tantak airean, lurrinetik malkoetan
eta bizia gorderik, babestuta sabelean.

Lai lai la la la, uhainak suspertu

Lai, lai, lai la la la, askapena gertu

Itsas herria ez dago itorik, ekaitza da lehertu

Oldarra ez dago isilik, funtsa zaio aihertu

Ur izurtua enbatan

Jabal,eztitik hasi da hegaldakan

Ur gazia da hasarre, uhain suspergarrietan

uhagun malkoz airean, apar txuria hasarrean
nigar hezez ekaitzetan, oldarra ere sabelean.

Lai lai la la la, uhainak suspertu

Lai, lai, lai la la la, askapena gertu

Itsas herria ez dago itorik, ekaitza da lehertu

Oldarra ez dago isilik, funtsa zaio aihertu

Sareak bota dituzte

Arrainak ez dituztelako maite.

Amutik ere zintzilik egonen direla uste

Kirol Amu-tira hasi, arrainak orai jo ta ke

Harrapariak erori, euskal ekaitzetan daude

Lai lai la la la, uhainak suspertu

Lai, lai, lai la la la, askapena gertu

Itsas herria ez dago itorik ta ekaitza da lehertu

Oldarra ez dago isilik, funtsa zaio aihertu

Ur izurtutik pausuki

Dirdiradun nabalak jauzika arinki

Itsasbizkarzainen pare, jazartzen hasi poliki

Piratak bihurtu nahi ta untzi ederrak irauli
ez dela oraino ito, gaur enbataz erakutsi

badoa aholku, gazteak suspertu

buila eta oihu, askapena gertu

Itsas herria ez dago itorik ta ekaitza da lehertu

Oldarra ez dago isilik, funtsa zaio aihertu,
lai, lai, lai ……