9093 EZ emakume, ez ama, ez eme( Xabernat)

093                                                                                               Ez emakume, ez ama, ez eme

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                        Kantu hau 1990 ekoa da bainan Xabernatekin kantatua

 

Ez emakume              
ez ama
ez eme
izan ezinik.

Itzal tantolak sapaiaren ertz hartan jarraitzen zuen,
beste ertz bat behar zuen,( bai behar zuen)
baina beldurturik
beti, bere ertzean jarraitzen zuen.
Itzal tantolak beti ertz hartan
ezin handiturik,
ezin zabaldurik,
argia ezin sorturik
jarraitzen zuen.

 Ez emakume
ez ama
ez eme
ezin izanik.

Emakumetasunean
amatasunean galduak,
libertatearen ordez
segurantzari helduak.

Baina beldurturik….

Ez emakume
ez ama
ez eme
ezin izanik

igarotzen genituen
gure egunak.

                                Hitzak:Amaia Lasa
                                Doinua: Xabi Soubelet