003LURRAREN BABESLEAK 11/2020

A                                                                                             Lurraren babesleak

                                                                      

 

                                             ( "Sehaskaren kabian" kantuaren doinu bera)     ( oraino grabatzekoa Xabernatekin)

 

Zenbat izadiaren babesle munduan?    zenbat itsaso eta zuhaitz planetan ?

Izadiak bizirik iraun behar du bertan   jokaerez aldatu behar dugu behingoan.                        

 

Diru gosea, biziaren aurka     Zergaitik akatu itsas-oihana

Kapitalari bost axola,  Nagusi du dirua ,zer inporta zaio gure etorkizuna.

 

Lurrama, oihana salbatu ! Erne!     Gure haurrek bizi behar baitute !

Planetaren adina bihur dadila luze,  gizakiarena ere iraungo liteke

 

Biziaren poderea dago  izadian    inondik inolaz ez dago diruan

lurrama argitu behar dugu behingoz behingoan     urus bizitzeko menderen mendetan.