59 Desbarrriziotik desbariaziora

Desaberriziotik desbariziora

Aihenak mahats zorria lagun bidetzat du hartu

Zimeldu arte eskutik heriotz bidean da sartu

Eta ni mahatsondo hetsirik gaizkigilea onartu

Odol izurririk ipuztu ta beso beltzak ihartu.

Mahasti kukuxoak nau jazten bere zorriez

eta gu filoxerasoaren aurka, ezin eginez.

Indio dantzari trebe arina agertu

Eta gu salbatu,oldarratik babestu

Dantzan hasirik jantzi dotorez ernatu ,

Bizkaiako ezpatek filoxera izutu,

Adar ustelak pikatu

Eta ni mahatsondo kantatu:

Berriz etorriko gera Ondarruko kalera“eta kaleratu

Basoa eskutan zorriak okatu,

Eta gure ardoa salbatu.

Abertzalea bihurtu.

Eusko jela,jaungoikoa eta lege zaharra uztartu

Zeruan zorriak usatu

Eta lege zaharra segitu

Ardoa tratatu

Eta izurra baztertu.

Gora Jel.

Euskal ardo sanoa da sortu !

Absherria lortu!

Eta abshertzalea bihurtu.

Eta absherzaletu.

Mahasti zorriak nau jazten bere zorriez

Eta gu filoxerasoaren aurka ezin eginez

Goazen mendirik mendi filoxaren bila,nun zaude basamortu?

Mahasti inguruan indioa dantza dabila,lurra da izortu

Jela aita idortu

Absherry bat sortzeko mila txertu

Kerru izurtutak bota eta tu!

Osatuz baratze ta ortu

Euskal Herriak bide berria hor du .

Jaungoikoa zimurtu

Eta lege zahar bustia agortu.

Mahasti zorriak nau jazten bere zorriez

Eta gu filoxerasoaren aurka ezin eginez

Filoxeraren aihenek mahatsaren zorria airera bota

Denak begira atzaparrak buruan ilea tiroka

Batzuk kasko pele,ttettarra eta guzi,jadanik mokoka

Eta gu nola loretu Euskal Herria ikusiz ortoska.

Tori,zorri bana,bat xuria bestea gorria,osoa

Tori ardo bana eta Nafarroa

Tori absherry gorria urdun ta sendoa

Tori salbazioa ,bestela mundua badoa.

Tori Euskal Herri joa

Desaberrizioa eta desbarizioa.

Xubiltz,2006