Poesía 1975 - 1990

Hitzik gabeko airetan

Ahorik gabe

Ta mihirik gabe

Hitzarik gabe
Izateko hitzarik gabe.
Nahi nuke kantu hau hel dadila,
Nahiko nuke kantu hau hel dakizuen,
Hitzik gabeko hitzetan galdu zitzaidan

Hitz hura
Hitz hura
Hitz hura

Doinurik gabe

Ta neurkadik gabe

Airerik gabe
Izateko airerik gabe.
Nahi nuke kantu hau hel dadila,
Nahiko nuke kantu hau hel dakizuen,
Airerik gabeko airetan galdu zitzaidan

Aire hura
Aire hura
Aire hura

Asmarik gabe

Ta argirik gabe

Gogorik gabe
Izatego gogorik gabe.
Nahi nuke kantu hau hel dadila
Nahiko nuke kantu hau hel dakizuen,
Gogorik gabeko gogoetan galdu zitzaidan

Gogo hura
Gogo hura
Gogo hura

Bizirik gabe

Ta bihotzik gabe

Dardarik gabe
Izateko ttinttarik gabe
Nahi nuke kantu hau hel dadila
Nahiko nuke kantu hau hel dakizuen
Bizi gabeko bizitan galdu zitzaitan


Hitz hura
Aire hura
Gogo hura
Bizi hura                    Xubiltz