Poesía 1975 - 1990

Hiltzeko sortu

Sortu,hazi,haunditu,hogeitu
Mantso polliki hil bidean sartu
Zertarako horrengatikan sortu
Zerengatikan norbaitek hala gaitu.

Hiltzeko sortu,hiltzeko bizi
Hauxe al da Jainkoaren justizi?
Hogeitamartu ta berehala zahartu
Hirurogeitu ta eritasunean amildu
Hilaren bildurran ordun bizi gera gu
Ta azkenean nahigabe herioztu.
Lur azpian gure gorputza...,gaitu
Bihotz arima ez dakigu nun dugu
Guretzat zerbait hilta geroko ezpadu
Mundu huntan sortzea balio ez du!

Xubiltz