Poesía 1975 - 1990

Arantz ala antz?

 

Eskuz esku harantz
Musuz musu norantz?
Gogoz gogo arantz?

Ohiz ohi hunantz
Hitzez hitze norantz?
Gizaz giza arantz.

Irriz irri harantz
Begiz begi norantz
Zu eta ni arantz

Honantz ala harantz
Ala iñunerantz
Arantz ala antz?
                              Xubiltz