Poesía 1975 - 1990

Agerpena

 

Heriotza etxetik
Da sartzen
Eta irtetzen.

Gudari xuriak dabiltza
Hari aupakatzen

Ez du errutzen usainak
Ziur daude sudurrak

Heriotza etxean
Da sartu
Eta irten.

Sar sar sartu
Ir ir irten
Sar sar sartu
Ir ir irten.

Sar sar sartu da
Ir ir irteten
Sar sartu da
Irri egiten.

Sar zar zahartu
Ir ir irten
Zar zahartu da
Ir irri egiten.

Sar ir sarri
Txarri larri
Usain zerri
Hotz ta eri

Sartu agudo
Agurrik gabe
Gaki gako
Kukurik gabe.

Gabe gabon
Ta hor konpon
Su sudur on
Zu ustelón!
                                 Xubiltz