ESTAL 37

 

                                                                              ESTAL 37  F               20\04

                                                                     

   (Hitz eta doinuen aparte, esperimentu bat egin dut, ea zenbat aldiz sar daitekeen hitz bat ( estal, destal) kantu batean aspergarria izan gabe: Ene ustez hemen 37, atzeko bozak barne.)

                                                                           

Cancion de caracter ecologico, sobre la desaparicion del bosque.
Chant de caractère écologique sur la disparition de la forêt

                                                                                                                                    

AA estal estal   AA estal estal

D Oihanak mendixka berotasunez destal A            AA               

G  Gauak oihana diruaren beldurrez destal           AA,estal                

D Hats izuak gau iluna hots arrotzez destal  A       AA                

G  ilunpeak ostoen firfira ikaraz destal  D              AA estal               

Bm  hil usainak fauna depresioz destal. G                 BIOLINA

A bizi oldeak abere oroen ihesa destal  D

D izurriak izadiaren geroa destal  A    2 bozak

G haritzen mozturak babeslea oldarrez destal D/A

AA estal estal AA estal estal

D Erasoak eki egarriz izadia destal,   A                 AA             

G lurraren hausturak egoera latzez destal A        A  estal                

D zuhaitzak mozteak agorpena destal A               AA              

G itomenez betiereko desagertuko al, al? D         AA,estal                

Bm Zuhaitzik gabe hatsik ez hartzen ahal G            BIOLINA

A  lurraren birikak mami eta azal  D

D  hori gabe lurtiarrari, hobi zabal A

G itomenak lurra herioz baitestal D/A 

AA estal estal  AA estal estal+ MUSIKA

Bm Zuhaitzik gabe hatsik ez hartzen ahal G                   BIOLINA

A  lurraren birikak mami eta azal  D

D  hori gabe lurtiarrari, hobi zabal A

G itomenak lurra herioz baitestal             D /A

AA estal estal AA estal estal+