BIKOTE ORAINGO,LAGUN BETIKO

                                               BIKOTE ORAINGO, LAGUN BETIKO    18\09

ENE BIZIAK ERAKUTSITAKO ESPERIENTZIA, AMODIOAREN ONDOTIK, ADISKIDETASUNA

MI EXPERIENCIA: Despues delamor , la amistad eterna

APRES L' AMOUR, L' AMITIE  ETERNELLE;

 

                                                                                                 

D Bikote batean batek bestea baino  gehiago  ez ote du maite?
D Ahulena dela nork aitortuko luke  horixe  harrokeria ote ?
Ez duzu gogoko jendeen aintzinean, ezta gustuko denen aurrean
xamurtzea laztantzea, muxu ematea  hitz gozo bat esatea, ferekatzea//maitea
Gaitor iezadazu  maiteko  nauzula, aitor iezadazudan bezala 
Em Betiko betiko ote betiko Nork daki   egun  noiz artio iraungo 
C#mBetiko betiko ote betiko enuke egun esango esango 

D Hasarreak durbiltzanean,zozoa dirudi   agertzea   bakezalea,D
D barkatzera laster deramana bihozduna ordez,lagerke  ahanzleaD
F egun dut  gogoko  aitortzea, egun dut gustuko azaltzea
zaitut maite, maite zuk ere C, noiz arte bihotza zait urtu ere, zurea ere // gurea
Gaitor iezadazu maiteko nauzula aitor iezadazudan bezala D
Betiko betiko ote betiko Nork daki  egun  noiz artio 
C#mBetiko betiko ote betiko, enuke egun esango esangoE

D Atzo biok batek besteari elkar maite  geniola bihotzez genuenD
D gure amodioa pizturik betiko iraunen  zuela  elkarri esatenD
ez dugu  gogoko  elkar egoteko/ ezta ere gustuko horrela jarraitzeko
banantzea, urruntzea, adio esatea hitz gozoa bukatu da hala da //patua  
solas egidazu hemendik aurrera   lagun hoberenak  Izango garela 
betiko   betiko,orai bai betiko, badakit, badakin dela betiko
 betiko , adiskideak betiko  zinez hala baita izango.

 

 

                                BIKOTE ORAINGO, LAGUN BETIKO 

D Bikote batean batek bestea baino C gehiago  ez ote du Gmaite?2D D Ahulena dela nork aitortuko luke C horixe G harrokeria ote D?
FEz duzuCgogokoBbjendeen aintzinean,ezta ez gustoko denen aurrean
/ DmxamurtzeaBb laztantzea F Musu ematea C
Dm hitz gozo batBb esatea,F ferekatzea  maitea Am MUSIKA LALALALALALALALA GDEmCGD   Gaitor iezadazu D maiteko Em nauzulaC aitor iezadazudanGbezalaD   EmBetikoCbetiko G ote betiko D/Em Nork daki C egun noiz G arte i iraungoBm/ C#mBetikoAbetikoB7ote betikoEC#mE enuke egunAesangoB7esangoE
D Hasarreak durbiltzanean,zozoa dirudi C agertzea G bakezalea,D
barkatzera laster deramana bihozdunarenCordez,lagerke ahanzlea
F egun dut Cgogoko Bb  aitortzea CF egun dut C gustukoBb azaltzeaC   
 Dm zaitut maite, Bb maite zuk ere C, F noiz arte? Noiz arte?  C
Dm bihotza zait Bb urtu ere, F zurea ere // Am gurea LALALA AmCG
Gaitor iezadazu DmaitekoEm nauzula C aitor iezadazudanG bezala D Em BetikoCbetiko G ote betikoD/EmNork dakiC egun  noiz arteG
iraungo Bm / C#mBetikoAbetikoB7ote betikoEC#mEnuke egunAesangoB7esangoE
Atzo biok bat besteari elakr maite geniola bihotzez genuenD
 gure amodioa pizturik betiko iraunen C zuela G elkarri esatenD
Fez dugu C gogoko Bb elkar egoteko? Ez duzu gostuko horrela jarraitzeko? / Dm banantzea Bb,  urruntzea,F adio esatea
Dm hitz gozoa Bb  bukatu da C Fhala da //patua  Am  lalalala
G Solas egidazu D Em hemendik aurrera C  lagun hoberenak G Izango garela D  Em Betiko  C betiko G oain bai betiko D Em badakit,C badakin, G dela betiko Bm C#m betiko A adiskideak B7 betikoE C#m zinez hala Baita izango B7 Izango.E