5008 Ipuina

                                                         Ipuina

Sorginek goizalba begi txarrez dakuste
agian, biziarazten dituzten gezurrak argira agertuko direlako.
Gogotik ezin kenduriko fededunen sinesmenak
zientziari bildur diote, obsesioa itsua delako.
Itsasargiak erlixioak baino beharrezkoak dira.