04 Euskara eta kultura

3 Euskara eta kultura

Euskal giza* galtzera baldin badoa

euskara bost axola, orroa!

Euskara zentzen bada, zer euskal giza?

Kultura erailean, giza hila

eta euskara isila.

*Giza= gizakiaren konzeptua .

*Gizakia= zu eta ni