20 Itxura huts

 Itxura huts*

Nere baitan egiazkoa, itxura hutsa,

nere zolatik alegiazkoa, honuntza,

ustezkoa baitut nere funtsa,

idurimena ene erroari, untsa.


* alegiazko