2007 - 2010 Olerkiak

Noiz zoaz?

-"Noiz zoaz? "-Dio itxaropenez beterik
-"Bizia arriskatzera banoa hemendik"
Beste guziak hil zirela ez dakit oraindik
Xedea : Itomenetik ametsera iritsi bizirik

-"Nola zoaz ?" zion bizargiz* beterik
Mundu berrira ogiaren bila hetsirik
Seme-alabatxoak, besotan harturik
Barku ilunean dilindan betiko muturik

-"Nora zoaz? "txikitxo, aire bustian itorik
Nora urraturik, begiak zorta gaziz bustirik
Aita, ama, umezurtz, senidez husturik
Nora noan orain badakit segurik.

* bizi argiz