16/02 GORANTZ

 

 

                                                                                        Gorantz                   DOm

                                                          

                                                               bi bozez( lantresna)                                               

Itsasotik ihes egin nahi, igerikan      

Enetzat zabalegi daukat , ito/ arrisku bizian 

Non da ene ibaia ? Ea ene errekara/ naraman.

Non da ene ibaia ? Ea/ ene errekara/ naraman 

 

Nahiago xumea / eta meharra./ Otoi ereman!   

Sorriturrira /igo nahiez banoa/ uretan,

ur handitik banihes, alderantzizko bidean  

ur jauzitik iturrira, /urbegia gogoan     

izokinaren arrautzak/ dakusazkit/ arbasoen erreketan. 

Geroa igerikan/ iraganeko sortze/ eremutan 

geroa igerikan/ iraganeko sortze eremutan