Gazteak atzerrian 1975

Gazteak denak atzerrian

Gazteak denak atzerrian,

lanik gabe gure herrian

Kaskoinak nausitzen gure lekuan

udako hiru hilabetetan.

Gazte hutsirik gure herrian,l

angabezia inguruan

Turismoa jabe gure artean,

bizi gabe gure kaleetan.

Arrotz bat,arrotz bi,arrotz mil

Geldi bat,geldi bi,geldi mil

Etsai bat,etsai bi,etsai mil

Hor dago Euskadi erdi hil.

Pariserat lanerat joatea,

deus gehio gazteen burutan

Ezin lan,ezin segi gure herrian,

ezin bizi Euskal Herrian

Herri bertan gelditzea,

ez da sartzen jendeen burutan

Lanarik gabe gure Herrian,

atzerrira joan beharretan.

Arrotz bat,arrotz bi,arrotz mil

Geldi bat,geldi bi,geldi mil

Etsai bat,etsai bi,etsai mil

Hor dago Euskadi erdi hil.

Herriko turismoren nausiak,

hiru hilabetez lanean

Sakela goraino betz gero,

lakartzen dira neguan.

Negu lasai luze barnean,

oheratzen dira batean

Eta euskaldunak atzerrian.

ogirentzako lanean.

Arrotz bat,arrotz bi,arrotz mil

Geldi bat,geldi bi,geldi mil

Etsai bat,etsai bi,etsai mil

Hor dago Euskadi erdi hil.

Gelditzen direnak herrian,l

angabetuak gehienak

Kaskoinen jabekeriren azpian

,bizi dira egun guzian.

Gaztedia kanporatzea,

lanik ezin aurkitu eta

Zoin erresa duen kaskoin etsaiak

aberri bat zapaltzea.

Arrotz bat,arrotz bi,arrotz mil

Geldi bat,geldi bi,geldi mil

Etsai bat,etsai bi,etsai mil

Hor dago Euskadi erdi hil.