Libre bainan 1975

Libre bainan

Txikitandik,eskolan,elizan,kalean

Erran didate Frantzia libertatea zela

Bainan horra zer den horien askatasuna:

Libre dago pensatzea

Bainan ez aberri batean

Libre dago nahi duena izaitea

Libre dago ikurriña bainan ikurriña folklorista

Libre dago izaitea frantses hutsa.

Bertze herritan Frantzia da paregabea

Libertade eta zorion etsenplua

Bainan horra zer den horien askatasuna:

Libre dago ikastola

Bainan iñolaz ez ofiziala

Libre dago frantsesduna izaitea

Libre dago atzerritarra

Bainan hobe ugarte batean

Libre dago izaitea frantses hutsa.

Hauxe da herri hoberena omen zena

Konturatu erraten duena eztela

Bainan horra abertzaleak gutti gera:

Libre dago hautetsia onartzeko langabezia

Libre dago aberatsa izaitea

Libre dago nagusia botatzeko langilea

Libre dago diruduna izaitea

Libre dago euskalduna at joateko lan bila

Libre dago lanik gabe egoitea

Libre dago kaskoin hutsa eta frantsesa izaitea

Libre dago izaitea nahi duena.