Iduzkitzal 63- 1995

iDUZKITZAL 63

           

                 HITZAK J.A ARTZE

                 DOINUA/ :XUBILTZ                       

Ez niri iduzkirik itzal

ez eta ere apal.

ezin badute ere hura

ene begi ahulok jasan.

Ez du eguzkiak errurik

ene begi gaisook

ezin badiote hari

begiz begi begira

izatekotan

indar gehiago bekie

otoi arren ene begioi

Zer litzateke ene bihotzaz

jantzi ezean zure aurpegiak

bete ezean zure begiak

hutsik eta bilutsik hotzez.

Ez otoi eguzkirik

ene begioi itzal.

Ez arren  zure aurpegirik

ene bihotzari estal

lehergarri bazaio ere honi

ito-zoriak izutzen badu ere,

Jotzen duzunean goitik

goitik nere goienetik

iharrosten batera barrutik

barru sakonetik.

Zer litzateke ene bihotzaz

jantzi ezean zure aurpegiak

bete ezean zure begiak

hutsik eta bilutsik hotzez.

Bekio arren bihotz honi egia

Hori du bere, hori du bere ogia

Etor bekio, betorkio, otoi bihotz honi argia

hortaz du berak, hortaz du eta berak bere haragia

Zer litzateke ene bihotzaz

jantzi ezean zure aurpegiak

bete ezean zure begiak

hutsik eta bilutsik hotzez.