02 Urriz

 

Urriz

Sustraia IZa dut
Bizigaia IZa zut
IZurtzen zaidan IZana
IZentzen nauen IZena.
IZ hor,IZor,
B!IZ hor!
B!IZ zor!
IZorra,LIZtorra,IZterra
IZaren bazterra
LIZuna,IZ una
GIZa,GIZ una,GIZona
IZakil,Zakil,zakIL
IZtua,ZIZtua,LIZtua
IZal,ITZal
IZa,HItZa
IZgain,IZpain,Ezpain
aIZe,haIZe
IZil,IZil,IZhIL
IZtil,IZtIL
B!IZIL,B!IZIL,B!IZIL

                                 Xubiltz