Poetry 1991 - 2006

Nere ama

Nere amak ez du titirik
                               ez alurik
                               ez bizirik
Zilo ilunetan dauka izana.
Zilo lehorretan dauka izena.
Nere ahotik ez da isuri esnerik
Nere burutik ez da isuri lingardarik
Nere izatetik ez da isuri amarik.
Ez naiz sortu!
Ez naiz hilko!
Bihotzarik gabe naiz eraikiko.
Goserik gabe naiz haziko
Plazerrik gabe naiz heziko.
Ez dut titiren beharrik
                           Aluren beharrik
                           Biziren beharrik
Ez eta ere amaren beharrik.
Gezurra!
Zer naiz bada nere haurrendako?
Zer zara bada enetako?
Esnerik gabe ditut haziko
Titirik gabe
Alurik gabe
Bizirik gabe ditut maiteko.
                                                      Xubiltz