Poetry 1991 - 2006

Izen gabeko arima

Izen gabeko arima,izaite mugagaitza
Hutsean igerikan
                               Zaude
Elurrezko hedoietan
                               Daude
Zure ohiko negarrak
Zure betiko irriak
Zure kantu eta hitzak
                                    Mugatzen zintuztenak
                                    Zu osatzen zintuztenak
                                    Lurrean zenituenak.
                                    Zure azkeneko azkenak
                                    Iñork ahaztu ez dituenak
Hegaldakan ari zira
Airean galtzen ari dira
Galtzen ari dira.

Ez!Bazatoz!
                      Lainotik isuriz
                                     Igeriz
                                         Euriz.
Ez! Bazatorkigu haziz.
Ez!Bazatorkio
                         Bizi berri horri
                                 Berri hori hazi
                                                  Hasi
Sort hadi,sort hadi sort hadi.

Xubiltz