Poetry 1991 - 2006

Ez nauzula deitu

Zure hitza noizpait sortuko dela badakit bainan
Biharamun lainotsu batean bada
Ez nauzula deitu
Bezpera euritsu batean bada
Ez nauzula deitu
Helarik ez ahal baduzu.
Egun ilun triste batean bada
Ez nauzula deitu
Kolore gabeko goiz hitsean bada
Ez nauzula deitu
Helarik ez ahal baduzu.
Biharamun hotz batean bada
Ez nauzula deitu
Bezperago kiskaltsu batean bada
Ez nauzula deitu
Helarik ez ahal baduzu.
Ez zaitut beharrik,ez zaitut beharrik
Ez zaitut baharrik,ez zaitut beharrik.
Zure xuxurla baizik,dantzut isilik
Dadit bakarrik,ez dut beharrik.
Ez lainorik,ez euririk ez hotzarik ez ilunarik.
Ez berorik ez hitzarik ez helarik ez deiarik
Ez nauzula deitu
Ez baitu balio,ez nauzula deitu
Ez baitu balio,ez nauzula deitu
Ez baitu balio,ez nauzula deitu
Ez baitu balio,ez nauzula deitu
Ez du balio,ez du balio
Adio adio,ez du balio

Xubiltz