Poetry 2007 - 2010

Itxura huts*

Nere baitan egiazkoa, itxura hutsa
Nere zolatik alegiazkoa, honuntza
Ustezkoa baitut nere funtsa
Idurimena ene erroari, untsa.

* alegiazko