Ez naiz ni 1983

             Ez naiz ni 

Ez naiz ni

Aspalditik ez naizela ni

                        Badakit

                        Bainan

Nahiz ez jakin

Zergaitik ez naizen ni

ez naizen bizi

ez naiteke ni gabe

bizi.

Lehen

Hala ez zen

Ni bait nintzen

Maite ninduten

Eta maite nuen

Aldiz orain omen...

omen

Egun ez nago ilun

Bihurtu naizelako hiztun.