kamioia 1982

 1982kamioia

 

Entzun al dezu neure anaia kanpotik gaur gure herrira

Bi kamioi etorri direla jende zaharrekin betetak

Ikusi al dituzu kaleak ta gure herriko jendeak

Iduri du Euskadin gaudela,atso zaharren erreinuan.

Alde batera edo bertzera,itzuli zure begiak

Ikusiko duzu nola kanpotarrez beterik gaudela

Herritik kanpo doazte gazteak,lanik ezin billaturik

Herrirat aberats berriak datozte ehunka kanpotik.

Ehun etxetik larogeitamar,kanpoko aberatsenak dira

Ta gelditzen diren hamarrak,herriko nagusienak

Nola nahi dezu arrantzaleak.artzain edo langileak

Holako sosak ordaintzea,aberatsak ez baitira.

Turismoa eta dirua,dira herrian etsaiak

Ahantzi gabe frantseskeria eta ta langabezia

Ez dago iñor kontra egiteko,aberatsak baizik

Gaztedia botaz ta gero,ez da hemen Euskadirik.