92k-Desoreka perpetualean 2013

996      Desoreka perpetualean    

     

 

 bi bozez

                           

 

Desoreka perpetualean murgildurik nago DADA

probokazioaren keinuak deika ari zaizkit oraino. D/GDAD

Dei nazazue otoi! Gehiago! Oraino ozenago! DADA

Banurrun, banurbil, urduri, banator banago. D/GDAD

Irakidura bakartiarrean sarturik bainago GDAD

ene hilbizitik jalgia, hautsia, karrasia, arrago. GDAD

 

Metamorfosi isil higituan, gero eta gehiago, E B7EB7

gizarteari zor hatsez puzturik, hauspo, dilingo. E/AEB7E

Desorekaren maisua izan nahi nuke hau baino, EB7EB7

ni zure ikaslea beti izango naiz, engoitik betiko. E/AEB7E

Argiaren izatez horditurik nago, nahiago, AEB7E

modor eta itzaletik jalgia, pozik hor nago AEB7A
 

Nahiez, berez, gorrotoz irainez, kontzienziatik harago FCFC

desoreka berriaren erdian utzirik pozik bainago. F/B7 FCF

Desoreka perpetualean murgildurik nago FB7CF

desoreka berriaren urdurian, zoriontsuago FBbCF

Betirereko desoreka horretan murgildurik nago BbFCF

orekez beteriko desorekan, zoriontsuago BbFCF 2

LALALA

LALALA

LALALA

LALALA