9095- Nere asma gogoa 04/2020

                                                      Nere asma gogoa

                                                                                                                                                              

 

El grano de arerrna no tiene descanso, lo lleva las olas sin cesar, dia y noche.El trabajo necesita descanso, la creacion tambien. Una buena noche prepara al trabajo y a la creacion. quisiera abandonar el borde da mar y poder descansar fuera de las olas.

Le grain de sable n' a pas de repos. Il est emmené par les vagues sans cesse, jour et nuit. Le travail necessite du repos, la création aussi.Une bonne nuit prépare au travail et à la création. je souhaiterais abandonner le bord de mer et me reposer enfin en dehors des vagues.

 Bortxaka uhainak narraz/ erematen nau, ereman nau     CFBbCBbC
gogoaren aurka laster /zarrast ta brau,/ zarrast ta brau       D G/ CD
hondartza bustian kurritzen/ egun eta gau, egun ta gau   C G DG/ F G
Are bihiaren patuak hala dirau .                                        CGD7 G
Are bihiaren patuak hala dirau                                         CGD7 G

Mugiturik uhainetan arinki noa, bai banoa               CFBbCBbC
olatuz olatu dabilkidan bizi txoroa, zer txoroa                                 D G/ CD
nahiago lokar nadin hartzaren antzera, negu osoa                    CGDG/ F G
Higimenari aski! geldi, orroa hor doa,
Higimenari aski! geldi, orroa hor doa                                          C G D7 G

Lo ondoren argiak demakit/ asma gogoa, baita ere gaur           CFBbCBbC
asmatzeko nik behar dudan gutizia, riau eta riau                D G/ CD
haziaren begitik argiak hozitzen nau, hozitu nau                       C G DG/ F G
gauari esker, eguzkiak eskaintzen dit gogo hau                             C G D7 G
gauari esker, eguzkiak eskaintzen dit gogo hau                             

Itsas ertze hortan ez dut/ bizi nahi, ez egon nahi                 CFBbCBbC
Geldigaitzezko joan etorriari oraintxe blai, benetan blai                  D G/ CD
nahiago egon ur apalen zai, pausaren zai , pausaren zai  C G DG/ F G                          
 ilunaren ondotik argiak iratzar nazan,                             C G D7 G
ilunaren ondotik argiak iratzar nazan,

pausarik gabe sekulan ez da deus lortzen, inolaz ez            CFBbCBbC
uretan itorik are bihiak ez baitu errez, ez du errez                 D G/ CD
eroturik, aspertuz itsasoaren geldigaitzez, geldigaitzez                  C G DG/ F G
demakion bizi bustiak baitu bete eromen nekez,                                C G D7 G
demakion bizi bustiak baitu bete eromen nekez,