5003 Ni Ward

                                                                           Ni ward*

Asmakuntza, warding bat da

gizatasuna, Darwina.

Bakartasuna Dark winean ito ezina

eta soa wardez egina.
Nire wardinean, Darwin,
Noerenean, Jainkoa eta "inn"-a

eta gizakiari zina,

orduan mina.

* Ni ward, ia Darwinen anagrama da, inglesez, bakoitxaren barneko eremua darakusana