34 16 Azkenda

Azkenda*

*azken enda

Izotzetik_BARRUA 26/11/08 17:02 Página 291

Izotzetik_BARRUA 26/11/08 17:02 Página 292

1983an, Baionako Unibertsitateko euskal filologia egiten

ari nintzenean, lehen aldiz IZarena gogora agertu zitzaidan

eta olerki bat idatzi nuen, BIZIL izenekoa, B! IZ, HIL, norbaitek,

agian Emarizek, bizitzeko agindua eman balit bezala; eta,

fonemaz fonema, teoria berrian sartu nintzen. Gai horri buruz

idatzi ditudan olerki gehienak Hiriak berriki argitaratu

dituen BIZIL ETA OLDAR izeneko liburuan aurki daitezke,

nahiz eta lehen-lehenak eta sakonki Bizil ideia horri hastapenetik

lotuta izan zirenak bakarrik nire web-orriko idazle sekzioan

aurki, 1975etik aurrera dagerkien olerki sailean.

Lotsarengatik, inoiz ez nintzen ausartu teoria hori publikatzera,

nire ikasleei urtero klase batean erakusteaz aparte.

Behin argi bat piztu zitzaidan: eleberri bat egitea.

Horretarako hiru arrazoi nagusi agertu zitzaizkidan:

1-Azaldu behar nituenak agertzea

2-Zientifiko mundutik urruntzea

3-Edozein gauza esateko aukera edukitzea.

Aurrera jo nuen.

Orain dela gutxi, Mikel eta Arritxu lagunekin etxean kafe

bat hartzen ari ginelarik, nire teoria horren berri eman nien,

eta harritu ziren ikustea haiek ezagutzen zituzten bi hizkuntzalariren

teoriak niregandik nahiko hurbil zeudela; hau da,

euskara onomatopeiaz eta monosilabikoz sor izan zitekeela.

Biharamunerako, Josu Naberan eta Bittor Kapanagaren libu-

293 –

Izotzetik_BARRUA 26/11/08 17:02 Página 293

ruak eskuratu nituen, eta harritu nintzen gure arteko parekotasunez,

nahiz eta haientzat soinu batzuen esanahia nik proposatzen

dudanetik urrun egon. Gauza bitxia da, behingoz,

eta hogeita lau urteren buruan, nire liburua bukatzen ari naizenean

bi hizkuntzalari horien berri jakitea. Irakurri ondotik,

haien lanak miresten ditudala aitortu behar dut,

zientifikoak baitira eta, nire iduriz, bide onetik doazenak.

Nireari indar gehiago eman diote, behin asmatu nuen hitz

hura, hau da, BIZIL, zozokeria bat ez zitekeela erakutsi didatelako.

Milesker.

Xubiltz-2008ko maiatzean

Esker beroenak zuzenketak egiten lagundu nauen Joseba

Aurkenerenari, eskerrak ere pazientziari, asmakuntzari, hogoita

bost urte luze horietan nire argia piztu duen hizkuntzari,

euskarari, izotzetik izanera ibili diren nire lagun guziei, aliziarrei

eta itsaso berritik sortuko diren euskaldun berriei.

294 –

Izotzetik_BARRUA 26/11/08 17:02 Página 294

Aitzin solasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

I- Izotzetik izanera

A- Izotzetik izanera

B- Xubiltz elkartea

D- Ikastola

A, B eta D kapituluak kontakizunen arabera agertzen dira

2- Alizerria

Hitzaurrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

1- Ihesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

2- Mundu berria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

3- Heriotza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

4- Ibilaldia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

5- Ezagutza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

6- Sekretua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

7- Aliz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

8- Alan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

9- Subal eta Izal, Emarizen seme-alabak . . . . 205

10- Aditza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

11- Itsas bazterra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

12- Otaegi Plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

13- Aitormena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

14- Itzulia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Lehenda: Alizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Azkenda

295 –

Aurkibidea

Izotzetik_BARRUA 26/11/08 17:02 Página 295

Izotzetik_BARRUA 26/11/08 17:02 Página 296