Nehork ez daki 1995

Nehorrek ez daki

Nehorrek ez daki itsasoa hil dela

Nehorrek ez daki gaur ehortziko dutela

Nehorrek ez daki utzi gaituela

Lanbroarekilan lurrin gorantza doala

Nehorrek ez daki itsasoa hil dela

Nehorrek ez daki daldar ikaraz dagoela

Nehorrek ez daki zeruko miraila

Itsasoaren berpizle gaur bilakatu dela

Nehorrek ez daki nora doan lainoa

Heze arinka agurka nora goiz freskoa

Nehorrek ez daki nola itsasoa

Hilketaritzat hartzen ari eki beroa

Nehorrek ez daki hor dela debrua

Ttakun ttakun ttakun ttakun ttakun tta soinua

Lanbro adiskide,lagun itsasoa

Airean hegaldan oholaren oi oihua

Ttakun ttakun ttakun Ez!

Txukun txukun txukunez

Kantu turu soinu turu txistu turu lizunez

Zerua gaur dugunez

Beterikan lagunez

Hegaldaka txalaparta aditzen dugunez.

Orain nik badakit oino dela bizi

Orain nik badakit gaur ez dutela ehortzi

Nahiz ta ez ikusi,ez gaituela utzi

Gorantza doala eskumiña ta goraintzi

Nik ere badakit iza dela hazi

Daldarezko soinekoz egun zaigula jantzi

Zeruko mirailak duela jainko Ortzi

Itsasoa berpizten ari zaigula hasi

Zer ari hedoiak,dituztela igurtzi

Goiz frexkoa ikaraz gorantzaka ihesi

Itsasoa urduri,uhain arin hazi

Lurrin hezeak jalgiko dira euri etzi

Nehorrek ez daki deabrua nun bizi

Agur ttakun ,egur ttakun ohol soinuari

Lanbro adiskidei,Itxaso amari

Igerikan badoa goiti behiti itzuli.

Ttakun ttakun ttakun Ez! Txukun txukun txukunez !

Kantu turu soinu turu txistu turu lizunez . Zerua gaur dugunez,beterikan lagunez ! Hegaldaka txalaparta aditzen dugunez Xubiltz