003LURRAREN BABESLEAK 11/2020

                                                                                            Lurraren babesleak

                                                                                           

No al la desparicion del bosque!
Non à la disparition de la forêt!

 

Zenbat izadiaren babesle munduan?    zenbat itsaso eta zuhaitz planetan ?

Izadiak bizirik iraun behar du bertan   jokaeraz aldatu behar dugu behingoan.                        

 

Diru gosea, biziaren aurka     Zergaitik akatu itsas-oihana

Kapitalari bost axola,  Nagusi du dirua  Zer inporta zaio gure etorkizuna.

 

Lurrama, oihana salbatu ! Erne!     Gure haurrek bizi behar baitute !

Planetaren adina bihur dadila luze,  gizakiarena ere iraungo liteke

 

Biziaren irauna dago  izadian    inondik inolaz ez dago diruan

lurrama argitu behar dugu  behingoan     urus bizitzeko menderen mendetan.