40 Mutuaren zentsura

                                                              Mutuaren zentsura

Animalekoa tsunami hura,
animale eme oroei, hazi eta ura.
Eta Jainkoa isilka, Noeren putuntziari mutuaren zentsura.