5002 Kreatzailea izan banintz

                                                                                                      Kreatzailea banintz

Kreatzailea izan banintz, abereak bakean uztea erabakiko nuke
lagunak iresteko tresnik hornituko ez nituzke
Eta lurrak emandako elikadurez asetuko lirateke.
Eta gizakiei onezia bihotzean sartuko nieke.
Ai, bere iduriko gizona sortzea ez balu hautatu, zoriona jo ta ke.

-« Laidoa ! Laidoa ! »

-« Bale, hor doa »:

Ai, eboluzioaren begiralea izan banintz, zoriona jo ta ke