03 B Eskolan

B

Ikasleak isil-isilik zeuden, begiak zabal-zabalik, euskaldunen

iturburuaz ari baitzen irakaslea. Orain arte izan diren hamaika

tesien berri ematen ari zitzaien. Adan eta Ebak

euskaraz hitz egiten zutela, Kaukasotik, Georgiatik hain zuzen

etorritako populu bat izan gintezkeela eta halako beste

hainbeste. Ikasleak galdera batetik bestera zihoazen, interesgarrienetatik

zentzugabeetaraino ere. Baina maisuak ahal bezain

zuzenki galdera guziei erantzun behar zien, beti

zehaztasun bera aipatu beharrez:

15 –

Izotzetik_BARRUA 26/11/08 17:02 Página 15

Horiek guztiak hipotesiak besterik ez dira; eta, egia aitortzeko,

oraindik euskaldunak nondik datozen eta euskara

nola sortu den inork ez du frogatu. Inork ez du inoiz ere

hastapen-hastapenean gertatu izan zitezkeenak egiazki erakutsi,

nola baten ahotik bestearen belarrira euskal soinu adierazgarriak

pasatu izan ziren, nola hizkuntza hori jendeen

artean zabaldu zen, nola sortu zenetik gaurko egunetaraino

bizirik iraun ahal izan duen. Jakin ezazue berriki zientzia aldizkari

famatuenak euskara Europan izan zen lehen hizkuntza

izan litekeela eta beste guztiak berarengandik letozkeela

argitaratu duela. Jakin ere aipatzen diren hipotesi horiek guztiak

baino lehenago, batez ere Kaukasoarena, beste zerbait

segurki izan zitekeela, gizakiak, han ala hemen, ez direlako

inon oilo batek erruniko arrautza magiko batetik sortu”.

Nik, nire izan bustitik nire sekretua xuxurlatu nahi nien,

baina oraindik denbora ez zela pentsatuz, geroko utzi nuen.

A