Poesie 2007 - 2010

Ardura

                                          (Azken lurrikara eta tsunamien oroimenez)

Hau bai dela bulunba*1
Lurrikara, tsunami eta burrunba
Taka, kraska, kaska eta dunba
Lur sabela irauli, dardar katakunba

Hauxe, askerik dirudien espetxe
Hauxe, lidurike indardunen jauretxe
Uholde ta sute, hau ote basetxe?
Ohikoak ohi, betikoak beti, noiz ikastetxe?

Inork ez du zerikusirik, horretan sumati
Nehork ez aurrikusirik, honetan susmati
Denak ezinikusirik dintzaz*2 hainbat manati
Podere ta diruak nabilaka*3 ikarati

Haiek badakitena nik ez dakit
Ez dakitela diotela badakit
Ez zekitela dantzut, zer gezur polit
Bainan banketxean denak superavit.

Hau bai dela bulunba
Lurrikara, tsunami eta burrunba
Taka, kraska, zafla eta dunba
Eta ni hor noa lurrera, erori eta punba.

Nork du honen ardura ?
Uholde bihurtzea ura ?
Sute piztea sua ?
Hau izatea hura.?

Gizakia ez bada, agian Jainkoa
Erail bihurtuz lur eta itsasoa
Joan zait egun sinesteko gogoa
Amodioa utzirik,nagusitu baita gorrotoa.

*1 Turuta
*2 Mintzo ari dira
*3 Bilakatzen nau